čtvrtek 5. července 2018

Rezonují retrográdní kentauři se Saturnem?

Nedávno astronomickou komunitu zaujal asteroid 2015 BZ509, který obíhá Slunce v opačném směru než běžné planety (retrográdně) a přesto se nachází v orbitální rezonanci 1:1 s Jupiterem.

Vědci z Univerzity Čching-chua v Pekingu nyní představují studii, ve které identifikovali čtyři retrográdně obíhající planetky z populace kentaurů, které s větší či menší pravděpodobností udržují podobný rezonanční gravitační svazek 1:1 se Saturnem.

Centaurs potentially in retrograde co-orbit resonance with Saturn

Znamená to tedy, že retrográdní rezonance jsou běžnější, než jsme si mysleli?
Jedná se snad o objev nové populace planetek zachycených obřími planetami z mezihvězdného prostoru?
To objasní další studie a analýzy orbitálních parametrů retrográdně se pohybujících těles ve vztahu k velkým planetám.