pondělí 11. prosince 2017

Je '2014 MU69' troj-planetkou?

Na konferenci AGU 2017 byly dnes (mimo jiné) prezentovány výsledky pozorovací kampaně tří hvězdných zákrytů planetkou 2014 MU69, k níž míří sonda New Horizons. 

Při prvním zákrytu 3. června stín planetky zcela minul rozmístěnou síť dalekohledů.

Při druhém zákrytu 10. července observatoř SOFIA zachytila jediný krátký pokles jasnosti, který by odpovídal zhruba kilometrovému tělesu, ovšem asi 80 km od místa, kde se planetka podle efemeridy měla nacházet.

Při třetím zákrytu 17. července se pak konečně podařilo zachytit stín samotné planetky, která je buď velmi nepravidelná nebo spíše binární s rozměrem okolo 30 km. I v tomto případě však byl stín posunut mimo předpokládanou pozici.

Kombinací získaných dat došli vědci k závěru, že onen drobný kilometrový stín zachycený 10.7. je ve skutečnosti další menší těleso, se kterým hlavní (patrně binární) složka obíhá kolem společného těžiště. Vypadá to tedy, že jedním průletem opět nahlédneme hned na několik těles!Credit: American Geophysical Union / NASA / JHUAPL / SwRI / New Horizons / J. T. Kean