pátek 5. ledna 2018

Jak roste Krab

Tisíc let po výbuchu supernovy SN 1054 se její pozůstatek - Krabí mlhovina - stále dynamicky vyvíjí.
Sekvence snímků pořízených v průběhu uplynulé dekády ukazuje, jak se mlhovina postupně rozpíná, přičemž její jádro divoce pulzuje.


Image credit: Detlef Hartmann | APOD 4.1.2018 

Pozorovaní Krabí mlhoviny v různých vlnových délkách odhalilo její rozličné struktury.
Následující animace kombinuje data z pěti observatoří a pokrývá spektrum od rádiových vln až po rentgenové záření.


Image credit: NASA, ESA, G. Dubner (IAFE, CONICET-University of Buenos Aires) et al.; A. Loll et al.; T. Temim et al.; F. Seward et al.; VLA/NRAO/AUI/NSF; Chandra/CXC; Spitzer/JPL-Caltech; XMM-Newton/ESA; and Hubble/STScI