neděle 24. září 2017

Skvrna se vrací

Na viditelný povrch Slunce se vracejí skvrny, které začátkem září produkovaly silné erupce. Skvrnitá oblast známá jako AR2673 dostane dle zvyklostí nové očíslování. Již můžeme sledovat, jak se během dvou týdnů vyvinul její vzhled i magnetické pole.

 

Image credit: NASA / SDO / AIA / HMI