neděle 31. prosince 2017

Venuše v IR a UV

Ve vnitřní Sluneční soustavě momentálně operuje jediná sonda. Tou je japonská Akatsuki kroužící kolem Venuše zkoumajíc její atmosféru v různých vlnových délkách. Šikovným zpracováním infračervených a ultrafialových snímků vytvořila Damia Bouic nečekaně pestré pohledy na Venušina mračna.

První obrázek založený na infračervených snímcích ukazuje noční stranu Venuše. Vidíme tedy tepelné vyzařování prohřáté atmosféry. Druhý snímek zachycuje denní stranu planety v ultrafialové. Vidíme prolínající se vrstvy mraků, přičemž okrové odstíny odpovídají oxidu siřičitému.


Polární oblasti planety jsou zahaleny více uniformní světlou vrstvou. I Venuše tak má své polární čepičky.


Přiřazení falešných barev ultrafialovým a infračerveným kanálům nám umožňuje zkoumat komplexnost Venušiny atmosféry. Ve viditelném světle totiž druhá planeta vypadá jako zářivě bílá koule bez snadno rozeznatelných podrobností. Zde je pro porovnání starší snímek pořízený sondou MESSENGER:


Images credit: JAXA / ISAS / DARTS / Damia Bouic | NASA / JHUAPL / CIW / Gordan Ugarkovic