pátek 1. prosince 2017

Kymácivá 'Oumuamua

Protichůdné výsledky měření rotační periody návštěvníka z cizí soustavy naznačují, že se spíše převaluje a kymácí, než aby se spořádaně otáčel. Perioda rotace asteroidu 'Oumuamua kolem jeho hlavní osy a perioda její precese jsou si blízké, a tak je asteroid v excitovaném stavu a jeho světelná křivka, čili změny jasnosti v důsledku otáčení, se nedají vysvětlit jednoduchou periodickou rotací.


Ve Sluneční soustavě známe několik kymácivých asteroidů a chaotickou rotaci má třeba i Saturnův měsíc Hyperion nebo malé měsíce Pluta.

Studie shrnující fotometrická pozorování mezihvězdného asteroidu: 1I/‘Oumuamua is tumbling